Javni razpis za Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih P4I 2022

Javni razpis za Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih P4I 2022

Podjetje SOFIMAX, d.o.o. je bilo uspešno na razpisu Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022) s projektom Uvedba novega postopka – Ločitev ionizatorskih rezervoarjev.

Javni razpis financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva, ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest. Več o tem: noo.gov.si

Vrednost sofinanciranja: 102.200,00€
Trajanje izvedbe projekta: junij 2022 – september 2023
Projekt financira: ˝Financira Evropska unija – NextGenerationEU˝